98858vip威尼斯2021-2022学年2018-2020级本科生创新创业实践学分申请认定情况公示

发布者:dzgcxy发布时间:2022-05-04浏览次数:70

经研究,现将98858vip威尼斯2021-2022学年2018-2020级本科生创新创业实践学分申请认定情况予以公示。

公示时间:54日—510日(五个工作日)。

如有异议,请联系98858vip威尼斯何老师(98858vip威尼斯楼1A123),联系电话:0554-6863698

 

                                                          202254

2021-2022学年98858vip威尼斯本科生创新创业实践学分汇总表(公示).pdf

2021-2022学年18级淮南师范学院毕业生创新创业实践学分汇总表(公示).pdf

2021-2022学年19级淮南师范学院毕业生创新创业实践学分汇总表(公示).pdf

2021-2022学年20级淮南师范学院毕业生创新创业实践学分汇总表(公示).pdf